Programska pravila

Slanjem vašeg prijedloga odobravate organizatorima promoviranje, objavljivanje, prikazivanje i distribuciju informacija i materijala dostavljenih organizatorima, uključujući vaše ime i detalje te prijedlog naslova i sažetka, za sva korištenja povezana s konferencijom JavaCro.

Odabranim predlagačima bit će dostavljena obavijest o prihvatu njihove aktivnosti do roka objavljenog u prijavi radova. Od autora (prvoimenovanog autora ako je više prijavljenih) bit će zatraženo prihvaćanje sudjelovanja i obaveza prezentiranja na konferenciji, te ponuđen obrazac pristanka predavača. Svojim prihvaćanjem autor je uz pravo sudjelovanja na konferenciji preuzeo i obavezu predavača na konferenciji te mu je odobrena besplatna propusnica za predavača. Ova besplatna propusnica za predavača omogućava pristup svim događanjima na konferenciji.

Prihvaćanje besplatne propusnice za predavača mora biti u suglasnosti s pravilima poslodavca predavača, uključujući sukob interesa, etička pravila i pravila poklanjanja. Besplatna propusnica će biti poništena ako je predavanje poništeno ili zamijenjeno.

Besplatna propusnica je ograničena na jednog prdavača i nije prenosiva, osim u slučaju posebnog odobrenja organizatora.

Organizatori ne nadoknađuju predvačima druge troškove. Predavači su odgovorni za sve važeće poreze ili druge troškove vezane za prihvat besplatne propusnice.

Upozoravamo da ne uključujete vlasničke ili povjerljive materijale. Predavač je odgovoran za ishođenje potrebnih dozvola za korištenje takvih materijala pa provjerite svaki kontakt i informacije o sadržaju prije slanja prijave.

Organizatori zadržavaju pravo izmijeniti informacije prijavljene aktivnosti po jasnoći, dužini i stilu, kako bi se osiguralo ispravna primjena pravila konferencije i imena.

Svi rokovi moraju biti poštivani. Zahtjevi zaprimljeni nakon definiranog roka ne moraju biti odobreni, a propušteni rokovi mogu dovesti do otkazivanja prijavljene aktivnosti. Organizatori zadržavaju pravo otkazati predavanje, ako je to potrebno.

Organizatori

Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga Oracle korisnika i Hrvatska udruga Java korisnika. 

Prati nas na Facebooku

Novosti, fotografije i zanimljivosti objavljujemo na službenoj Facebook stranici JavaCro konferencije.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz JavaCro objavljujemo i na Twitteru!