Analog cloud

Track

Java platforme, programski okviri i poslužitelji

Datum i vrijeme

-

Dvorana

-

Trajanje

45'

Mikro servisi su postali standard u dizajniranju kompleksnih aplikacija. Samim time je instalacija, održavanje i orkestracija takvih složenih aplikacije postalo kompleksno. Da bi se riješio taj problem nastali su alati za orkestraciju kao što je Kubernetes. Ali alat kao što je Kubernetes zahtjeva učenje novih tehnologija i promjenu u načinu rada. Rad prikazuje koliko se može postići korištenjem postojećih tehnologija u orkestraciji mikro servisa prije nego se pređe na kompleksniju tehnologiju kao što je Kubernetes i Istio. Korištenjem Netflix OSS za razvoj mikro servisa i Ansible za automatizaciju instalacije može se postići većina stvari koje su povezane za Kubernetes na tzv. „običnim“ serverima.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: Arhitekt , Programer
Grupa aktivnosti: Java platforme, programski okviri i poslužitelji

O predavaču

Organizatori

Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga Oracle korisnika i Hrvatska udruga Java korisnika. 

Prati nas na Facebooku

Novosti, fotografije i zanimljivosti objavljujemo na službenoj Facebook stranici JavaCro konferencije.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz JavaCro objavljujemo i na Twitteru!

Medijski pokrovitelji